Kategorier
Fasad

Fasadval för Sveriges väderförhållanden

Många brukar säga att det är insidan som räknas, men när det kommer till hus är utsidan minst lika viktig. Särskilt i vårt nordiska klimat, där väderförhållandena kan vara både utmanande och skiftande. Taket och fasaden utgör de första försvarsbarriärerna mot naturens krafter och är därför avgörande för att hålla fukten borta och värmen inne i ditt hem.

När det är dags att välja fasadmaterial för ditt hus finns det många faktorer att beakta. Först och främst bör du överväga det underhåll som ditt hus kommer att kräva. Ett trähus kräver till exempel regelbunden målning för att behålla sitt skyddande skikt, medan ett betonghus är mer underhållsfritt och kräver mindre omsorg.Din personliga känsla och estetiska preferenser spelar också en betydande roll i valet av fasadmaterial. Dessutom har miljöaspekter blivit allt viktigare, och betong, som släpper ut stora mängder kolmonoxid vid tillverkning, är inte det mest miljövänliga alternativet. Det är därför viktigt att göra ett medvetet val med hänsyn till både estetik och miljöpåverkan.

Omgivningens påverkan på fasadval

Sveriges geografiska mångfald innebär också att olika delar av landet har sina egna traditioner och preferenser när det gäller fasadmaterial. Till exempel är korsvirkeshus vanliga i Skåne, medan faluröda stugor är karakteristiska för Småland. Om du planerar att byta fasadmaterial helt på ditt hus måste du också överväga omgivningen och ta hänsyn till om det krävs bygglov.

I Sverige är trä ett populärt fasadmaterial, och det är inte svårt att förstå varför. Med stora skogsarealer i landet är trä lättillgängligt och dessutom ett miljövänligt val. Träfasader kan varieras med både stående och liggande paneler eller en kombination av båda. Även snickarglädje är en vanlig dekoration på äldre trähus. Det som är särskilt lockande med trä är dess hållbarhet. Ett väl underhållet trähus, målat med regelbundna färgstrykningar var sjunde år, kan stå i flera hundra år. Men om ditt hus ligger i närheten av kusten, där det är utsatt för mer påfrestning från väder och vind, kan underhållsintervallen behöva vara kortare.

Passa på att tilläggsisolera

När du ändå funderar på att byta fasadmaterial är det en god idé att överväga andra energibesparande åtgärder. Om ditt hus har en putsad fasad bör den renoveras efter 40-50 år, och i sådana fall är det bäst att anlita en renoveringsfirma för arbetet. När det gäller målning av fasaden är det viktigt att använda rätt typ av färg, speciellt avsedd för puts.

För de som har ett eternithus är det värt att notera att eternitplattor inte längre är tillgängliga. Istället har fibercement ersatt eterniten som fasadmaterial. Men varför inte överväga att klä fasaden i trä istället? Denna möjlighet kan ge ditt hus en charmig och tidlös karaktär samtidigt som du förbättrar isoleringen. Dessutom kan du kombinera fasadbytet med en isolering av väggarna och eventuellt även byta ut fönstren för en betydande ökning av energieffektiviteten i ditt hem. I valet av fasadmaterial och underhåll av din husfasad är det viktigt att fundera på både funktionella och estetiska aspekter. Genom att göra välgrundade val och investera i rätt underhåll kan du säkerställa att ditt hem står emot de nordiska väderförhållandena och förblir en trygg och värmeisolerad fristad under många år framöver. För mer information se fasadrenoveringgöteborg.se.