Kategorier
Bygg

Viktigt med dränering när du ska bygga hus i Stockholm

För att undvika vattenskador och mögelangrepp så behöver man se till att göra en dränering i Stockholm. Detta är särskilt viktigt vid nybyggen av hus, men även i befintliga sådana.

Att säkerställa att husgrunden är stabil är en viktig del i byggandet av ett hus. Men det är inte bara grunden och själva bygget som är viktiga delar i ert nya hus. Även saker såsom dränering är viktiga att säkerställa. Om det inte blir dränerat kring husgrunden, oavsett om det är ett äldre hus eller ett helt nytt sådant, så risker man stora överraskningar för plånboken. Om det uppstår vattenläckage, översvämningar och liknande, så blir kostnaderna långt mycket större än om man från början gjort en dränering. Gropen som huset ska placeras i behöver alltså undersökas och gås igenom grundligt innan huset kommer på plats.

Hur ofta bör en dränering göras?

Som regel brukar man säga att om ett hus har dränerats vid exempelvis ett nybygge, så är det dags igen efter ungefär tio år. Då kan det vara bra att göra en dränering igen för att säkerställa att allt står rätt till och inget vatten sipprar in i husgrunden. Om man vill göra en dränering själv så krävs det stora kunskaper och en väldig noggrannhet för den uppgiften. Det bästa är alltid att kontakta ett företag som arbetar med dränering. De har stor erfarenhet och vet vad som fungerar bäst. Genom att anlita en firma så slipper man oroa sig för att något missats eller gått fel med dräneringen.