Kategorier
Okategoriserade

Dags för golvslipning i Stockholm

Det går att hålla ett golv snyggt och fräscht genom att återkommande boka en golvslipning. En åtgärd i Stockholm som är billigare än man kanske kan tro.

Den som är noga med underhåll av sitt hem får också ofta ett hem som är mer trevligt och lyckas också ofta bo billigare. För det är viktigt att inte låta ytor bli så pass slitna att de inte går att rädda. Som när en fasad inte målas utan måste bytas ut eller om en kamin inte smörjs in och att den istället börjar rosta.

Samma tanke gäller när det kommer till ett golv av gediget slag. Då kan sprickor eller skador som inte åtgärdas bli till skador som gör att hela golvet behöver bytas ut. Trots att det hade gått att rädda golvet med en lagning och efterföljande golvslipning samt behandling.

Golvslipning som sparar på miljö och plånbok

Genom att göra en återkommande golvslipning går det också att skapa förutsättningar som innebär att golvslipningen inte blir så avancerad. Det gör att det finns besparingar att få både när det gäller plånboken och miljön. Eftersom det blir en golvslipning som inte kommer ta så lång tid och inte heller komma att kräva att större lagningar behövs.

Ändå finns det de som drar ut på tiden så mycket som går innan de bokar en ny golvslipning. Något som tyvärr ofta innebär att det istället blir mer omfattande och dyrt. Och allra dyrast kan det bli ifall beställaren försökt sig på att göra en golvslipning själv men misslyckats så drastiskt att det blivit värre än det var före slipningen.

Nytt golv eller golvslipning?

När fungerar en golvslipning och när måste ett golv istället bytas ut? Först och främst går det enbart att utföra en golvslipning på gedigna golv som betonggolv eller trägolv i form av plankor eller parkett. Det går alltså inte att slipa ett golv som endast har en yta av något slag och där det finns något annat undertill. Som ett laminatgolv.

I vissa fall kan det även vara så att ett gediget golv slipats så pass många gånger att golvet inte kan bli tunnare. Då är det dags att byta ut ett golv som är gjort av trä. Medan ett gjutet golv kan fyllas på innan en golvslipning sker för att utjämna ytan och göra den slät.

Boka en återkommande golvslipning i Stockholm

Precis som med tandläkarbesök eller bilbesiktning kan det vara klokt att lägga in fasta och återkommande besök av ett golvslipningsföretag i Stockholm. Då går det att få en golvslipning som korrigerar golvets yta innan det gått så pass långt att det syns allt för mycket. Eller att det blivit skador som kräver större åtgärder.

Däremot går det inte att säga exakt hur ofta en golvslipning ska ske. Det beror på vad det är för golv som ska slipas och hur slitaget ser ut. En golvslipning kommer behöva ske oftare ifall det handlar om golvet i en butik eller på en restaurang, jämfört med om det handlar om golvet i en bostad.

Kategorier
Okategoriserade

Kontrollerad och säker trädfällning på Värmdö

Ska ni bygga hus på en skogstomt på Värmdö? Eller har ni träd på er tomt som verkar ha drabbats av sjukdom? I så fall kan ni behöva ta hjälp av en trädspecialist och fälla ett eller flera träd.

Träd är vackra och nästan lite magiska och det tar väldigt lång tid för ett träd att växa sig stort. Därför gäller det att planera noga och vara helt säker innan man plockar fram sågen. Ibland kan man också behöva tillstånd från kommunen, även om trädet står på den egna tomten. Det kan exempelvis vara om trädet ingår i detaljplanen för området, eller om det bebos av sällsynta insekter och fladdermöss. All trädfällning måste också ske på ett säkert sätt så att hus, människor, djur, el-ledningar och annat, inte kommer till skada.

Ta in offerter från några olika företag specialiserade på trädfällning

Det finns två sätt att ta ner ett träd på och vilket man väljer beror på omgivningen och vilka risker som kan förekomma. Är det ett mindre träd, eller om trädet står ensamt och det är gott om plats, kan man ofta fälla trädet i ett enda stycke. I andra fall, eller om det är ett väldigt stort träd, måste man ta hjälp av en kranbil med griparm. Då sågar man i stället ner bit för bit genom så kallad sektionsfällning. Ska man ta ner träd på Värmdö finns det flera företag som erbjuder hjälp med trädfällning. Därför kan det vara bra att först ta in offerter från några olika företag.