Kategorier
Renovering

Renovera trapphuset och få en mer välkomnande entré

Renovera ditt trapphus för att öka fastighetens värde men också för att få en fin och mer välkomnande entré. Läs vidare för användbara tips om hur du lyckas.

En trapphusrenovering kan ge din fastighet en helt ny känsla och ge ett mer inbjudande första intryck för både boende och besökare. Det är inte bara en visuell uppgradering av ytskikten då en renovering av trapphuset också kan öka fastighetens värde.

Att tänka på helheten är viktigt när man ska renovera trapphuset. Det handlar inte bara om att välja rätt färg, utan också om att se till att belysningen passar och att materialen som används håller hög kvalitet, samt är lätta att rengöra och underhålla. Ett välplanerat projekt kan förvandla ditt trapphus från en tråkig passage till en ljus och välkomnande entré.

Tips för att lyckas med att renovera trapphuset

För den som planerar att renovera trapphus finns det några saker som kan vara särskilt viktiga att tänka på. Finns det exempelvis några historiska detaljer som kan bevaras och lyftas fram? Eller är det en mer modern känsla du är ute efter? Ta hänsyn till detta och planera renoveringen därefter. Var noga med färgsättning, materialval och inte minst belysning – det sistnämnda kan verkligen göra underverk för hela trapphuset.

Tänk också på att trapphuset ska vara tillgängligt för alla. Kanske kan det vara en god idé att installera en hiss eller ramp? För att lyckas med renoveringen gäller det att också anlita proffs då en trapphusrenovering ofta är omfattande och kräver hantverkare med rätt kompetens.

Kategorier
Tak

Taksäkerhet har att göra med arbete på tak i Stockholm

Det finns en hel del regler när det gäller taksäkerhet. Det handlar inte bara om taken i Stockholm utan för hela Sverige, då alla ska kunna jobba säkert.

Boverket har regler fastställda, vilka har till uppgift att se till att man kan förebygga olyckor. Ofta är det så att olyckor sker på grund av att man slarvat med säkerheten. Speciellt gäller det i de fall när man är på tak och jobbar. Man ska kunna förflytta sig på taket samtidigt som man ska kunna utföra sitt arbete.

En del av arbetet som sker på ett tak kan ha att göra med att man måste laga delar av taket som kommit till skada. Vid ett annat tillfälle kan det handla om att lägga om takplattorna eller täta taket. Det kan vara så att takpappen blivit gammal och inte längre fungerar som den ska.

Regler för taksäkerhet i Stockholm

Det finns regler som fastställer hur en anordning som ger skydd vid takarbete ska vara monterad. Det är viktigt att den är fäst på ett sådant sätt att den håller emot i en olyckssituation. Vidare bör det inte föreligga någon risk för att ställningen lossnar eller rostar i första taget.

Alla dessa anordningar som syftar till att taksäkerheten i Stockholm ligger på en hög nivå bör dessutom underhållas så att de håller över lång tid. Det vore ju inte speciellt bra om det skulle visa sig att anordningen rostat sönder den dagen man ska upp på taket och laga något.

Ta reda på mer genom att besöka: taksäkerhetstockholm.nu

Kategorier
Totalentreprenad

Samordning med totalentreprenad i Stockholm 

Har man råd och möjlighet att anlita en firma för totalentreprenad i Stockholm är det ett fördelaktigt alternativ. Då samordnas hela projektet tidseffektivt. 

Det kan gälla en badrumsrenovering, en helt ny byggnad eller en totalrenovering, men för alla sådana projekt gäller att många yrkeskategorier är inblandade i jobbet. Det är elektriker, snickare, rörmokare, plattsättare och många fler, och alla ska bokas in och göra sitt jobb så effektivt som möjligt. En firma för totalentreprenad i Stockholm löser hela problemet. 

En privatperson kan ha svårt att överblicka vilka moment som behövs och i vilken ordning de ska utföras. Dessutom har man ofta inte det stora nätverk som krävs för att kunna ringa in hantverkare och få dem att jobba vissa dagar. Där kan en firma som är specialister på totalentreprenad göra underverk och samordna insatserna på rätt sätt. 

Totalentreprenad som är tidseffektiv 

Har man ett större jobb på gång är det därför perfekt att först ta kontakt med ett företag som är villiga att utföra totalentreprenad i Stockholm. Man berättar vad man vill ha gjort, och sedan får entreprenadbolaget ta ansvar för att tidsplanen kan hållas. Det är verkligen ett bekymmer mindre för beställaren. 

Den som vill försöka beställa alla hantverkare själv riskerar ofta att få vänta längre, och blir någon insats fördröjd så försenas hela projektet. En specialist på totalentreprenad sitter som en spindel i nätet och kan snabbt mobilisera fram rätt personal till varje arbetsuppgift. Rörmokare, målare, golvläggare och andra hantverkare finns med i nätverket och känner varandra redan.

Kategorier
VVS

Pålitlig installation av värmepumpar i Uppsala

I Uppsala väljer många att installera den enklaste typen av värmepumpar. Det är den så kallade luft-luftpumpen och den installeras av certifierade tekniker.

Solen värmer hela tiden upp vår planet. Värmen lagras i berggrunden, vattnet, jorden och luften. Med hjälp av en värmepump kan man ta tillvara på den lagrade värmen och leda in den i huset. Den enklaste typen av värmepump är luft-luft. Den består av en enhet på utsidan av byggnaden och en enhet med fläkt på insidan.

Pumpen behöver el för att driva värmeutvinningsprocess och elektronik men den genererar så mycket värme att den blir ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ. Att den tar tillvara på lagrad solenergi gör den dessutom till en miljövänlig, förnybar energikälla.

Vänd dig till en fackman som kan värmepumpar

Det finns olika typer av värmepumpar. En del av dem tar till vara på värmen i berget, andra i jorden. Men jord- och bergvärmepumpar kräver en mer omfattande installation som bland annat innebär att man måste gräva och borra. Dessa värmepumpar kan generera varmvatten och vattenburen värme.

För den som vill ha en enkel lösning till ett fritidshus blir därför en luft-luftpump ett bra alternativ. Pumpen kan under de varma månaderna användas för att göra inomhusluften sval. När du vänder dig till ett företag som installerar värmepumpar i Uppsala kan du få hjälp att välja den pump som passar dina förutsättningar. Även om det är relativt enkelt att installera en luft-luftvärmepump så kräver den, och alla andra värmepumpar, en certifierad installatör.

Kategorier
Geoteknik

Geoteknisk undersökning innebär analys

Vid en geoteknisk undersökning kontrollerar man den kemiska sammansättningen av berggrunden och markförhållandena, och man tar biologiska prover för analys. 

Det är mycket som kan påverka markens hållfasthet och bäregenskaper. Den som planerar ett bygge måste därför alltid anlita specialister för att göra en geoteknisk undersökning på tomten. Stora projekt, som broar, järnvägar och annan infrastruktur ställer stora krav på funktionerna i många år framöver, och inget får lämnas åt slumpen. 

Det kan vara skillnad mellan succé och fiasko att man verkligen kontrollerar hela det planerade byggområdet noggrant. Ger marken vika någonstans kan det få katastrofala följder med ras och olyckor. Det är skickliga ingenjörer och geotekniker som gör alla nödvändiga kemiska analyser, men man tar också hänsyn till biologin på området. 

Geoteknisk undersökning anger lämplighet 

Många gånger beaktar man djurliv och hur ett planerat bygge påverkar den biologiska mångfalden. Det kan finnas fåglar eller andra djur som har sina revir i närheten, och därför måste man också ta hänsyn till den omgivande miljön när man uppför en byggnation. Kanske får man välja en helt annan plats för sitt projekt, om det kan bli stora störningar framöver. En geoteknisk undersökning ligger till grund för beslutet. 

Förmultning och andra processer i jorden kan också påverka bärkraft. Man vill undvika framtida sättningar när man ska bygga, och ordentliga geotekniska undersökningar ska ge klara besked på om platsen ens är lämplig för ett nybygge. Man vill försäkra sig mot ekonomiska förluster och risker, samtidigt som man vill vara aktsam och ansvarsfull mot miljön.

Kategorier
Snickeri

Snickare i Dalarna – ditt närmaste val när det behövs hantverksskicklighet

Söker du efter erfarna snickare i Dalarna? Professionella snickare i denna region kombinerar arv och modern teknik och har prisvärda tjänster för alla husägare.

Snickaryrket har en lång tradition i Dalarnas landskap. Det handlar om hantverksskicklighet av högsta kvalitet, där varje penseldrag, varje sågtand lämnar sitt avtryck. I Dalarna arbetar snickare både med traditionella metoder och modern teknik. Det handlar inte bara om att bygga nytt, utan om att bibehålla och vårda de gamla byggnader och möbler som finns där.

Titta gärna lite närmare på det vackra arv som Dalarnas snickare har skapat – från charmiga timmerstugor till exotiska dalahästar. Varje detalj förmedlar en del av Dalarnas kultur och historia. Så nästa gång du behöver en snickare, anlita en från Dalarna. De arbetar med kvalitet, erfarenhet och i takt med kulturarvet och det garanterar ett arbete som både är funktionellt och vackert för ögat.

Dalarna – där traditioner för snickare frodas

Snickaryrket är en gammal hantverkstradition som är djupt rotad i den svenska kulturen. Även idag, i det snabbt växande informationssamhället, är det viktigt med skickliga snickare för att bygga och underhålla våra bostäder. I Dalarna finns ett brett utbud av sådana. De arbetar med allt från traditionellt träsnickeri till mer moderna byggtekniker, erbjuder tjänster inom både nybyggnation och renovering och hjälper till med allt från mindre reparationer till stora byggprojekt.

När du väljer en snickare i Dalarna är det dock, som alltid, viktigt att kontrollera snickarens erfarenhet, tidigare arbete och referenser. Även om priset kan vara en faktor, bör det inte vara det enda du fokuserar på. Kom ihåg att kvaliteten på utfört arbete i slutändan kan påverka värdet på din fastighet och komforten i ditt hem.

Läs mer information här: snickaredalarna.se

Kategorier
Målning

Linjemålning i trafiken

Linjemålning löser många problem i trafiken. På en landsväg delas vägbanan upp med en streckad linje. En heldragen linje talar om att omkörning är förbjuden.

Linjemålning i trafiken får inte alltid den uppskattning den förtjänar. Vi tar för givet att linjerna ska finnas och i bästa fall respekterar vi dem. Om inte, kan vi hamna i allvarliga olyckor med risk för liv och hälsa. I praktiken är linjemålning en mycket viktig del i uppbyggnaden av vår trafiksäkerhet. Vi får klara besked om var vägrenen börjar eller tar slut på en landsväg och risken för dikeskörning minskar.

Det är förmodligen först när vi kör på en grusväg nattetid som vi inser betydelsen av linjemålning. Att köra på en grusväg är som att famla i mörker även om vi kör på dagtid. Om vi plötsligt möter en annan bil kan osäkerheten uppstå. Hur ska vägbanan delas upp och var börjar diket?

Linjemålning och parkering

Vem har inte letat efter en parkeringsplats i en tätort? Det kan vara frustrerande att inte finna någon plats att ställa bilen. Och än värre blir det om vi riskerar att ställa bilen där parkering är förbjuden. Med linjemålning kommer parkeringsrutor att framgå tydligt och vi kan känna trygghet och slippa parkeringsböter. Linjemålning ger ordning och reda samtidigt som utrymmet för gatuparkering utnyttjas effektivt. Dessutom undviker vi onödiga krockar mellan bilar som står kors och tvärs. 

Som gatuchef i en kommun är Arne ansvarig för bland annat linjemålning på gator, torg och parkeringsplatser. Genom offentlig upphandling tar han in offert på linjemålning med jämna mellanrum. Det handlar inte bara om att utföra linjemålning på gator som fått ny asfalt. Linjemålning slits givetvis och måste förnyas. Markeringarna av övergångsställen ska inte successivt försvinna till följd av slitage efter flera rivstarter med vinterdäck, och färdriktningspilar ska hållas intakta för att underlätta filkörning. 

Kategorier
Bygg

Tillbyggnad i Örebro ger mer plats

En tillbyggnad i Örebro ger mer plats hemma, oavsett om det saknas ett barnrum eller ett hemmakontor. Kunniga experter hjälper gärna till med tillbyggnaden.

Att bo trångt är inte bara opraktiskt, det kan även tära på relationer. Oavsett om det handlar om barn som behöver dela rum, eller vuxna som har för lite plats, kan konflikter uppstå. Om huset börjar kännas för litet kan det vara läge att göra en tillbyggnad. Det är ett bra sätt att få mer plats utan att behöva byta bostad eller riva den nuvarande.

Att bygga till behöver varken vara svårt eller komplicerat. En tillbyggnad kan se ut på många olika sätt och kan anpassas helt efter den nuvarande byggnaden och behoven som finns. Idag går det dessutom att bygga till på ett sådant sätt att husets ursprungliga känsla inte förstörs och så att tillbyggnaden snyggt smälter in med resten av huset.

Det finns experter på tillbyggnad

En tillbyggnad i Örebro kan vara bra för relationen eftersom alla familjemedlemmar får mer plats att röra sig på. Givetvis kan en tillbyggnad användas till vad som helst, så det är bara fantasin som sätter gränser. Kanske behövs ett hemmakontor, eller ett större kök? Behov kan uppstå både plötsligt och oväntat och då är det skönt att veta att alternativ finns.

Att på egen hand planera, rita och bygga är inte för alla. Då är det tur att det finns experter som gärna hjälper till och bistår med sin expertis. På så vis blir tillbyggnaden korrekt utförd, vilket gör att den håller i många år framöver.

Kategorier
VVS

Ventilation i Uppsala ger frisk luft inomhus

Det är inte svårt att få hjälp med ventilation i Uppsala. Det finns många kunniga firmor som är experter på allt som har med luft och ventilation att göra.

Vissa saker lägger man inte märke till förrän de inte fungerar. Att lampan tänds när knappen trycks in är en självklarhet och man reagerar inte förrän lampan är trasig. Det samma gäller luft. Man reagerar först när man kommer in i ett rum som av någon anledning är dåligt ventilerat.

Dålig ventilation inomhus kan leda till att det känns syrefattigt och luktar unket. De flesta har säkert upplevt känslan av att sitta i ett dåligt ventilerat konferensrum och det obehag det medför. Man behöver inte acceptera dålig luft hemma, på jobbet eller i skolan. Det finns hjälp att få! En kunnig ventilationsfirma kan både rusta upp befintliga system och installera nya.

Ventilation är viktigt

Att få ordning på ventilation i Uppsala, eller någon annanstans, är inte krångligt eller svårt. Det finns många kunniga experter som kan få ordning på ventilationssystem som inte fungerar optimalt, men även utforma och installera helt nya system. Då är dålig inomhusluft ett minne blott!

I en byggnad behöver alla system fungera optimalt för att inga skador ska uppkomma. Om fukt och stillastående luft inte tas omhand kan det leda till mögel, fuktskador och andra stora problem. Att åtgärda eventuella problem med ventilationen gör inte bara att det blir behagligare att vistas i byggnaden, utan förlänger även fastighetens livslängd. Det kan även verka förebyggande, eftersom man slipper fuktproblem längre fram.

Kategorier
Målning

Takmålning kan gå riktigt snabbt med målarfirma i Stockholm

Det behöver inte alls bli tidskrävande eller för dyrt. Har man riktigt bra maskiner så kan en takmålning, stor och liten, i Stockholm bli färdigt på ett kick.

Att måla tak i Stockholm kan kännas som ett projekt man helst drar sig för. Det låter tidskrävande, och har man en gång tidigare varit med vid renoveringen av ett innertak så försöker man helst undvika att uppleva det igen. Men med de rätta verktygen, och gärna med det rätta målarteamet, så blir det färdigt på ett kick.

Till exempel så går det snabbt att spackla stora ytor om man har en maskin som kan spreja ut spacklet. Då är det lätt att bara släta ut spacklet med stora spacklar efteråt, och så har man plötsligt ett perfekt, helspacklat tak, redo att målas på.

Slipa dammfritt innan takmålning

När man spacklar ett tak så vill man att det ska bli så snyggt och prydligt som möjligt, så att man inte behöver slipa mer än nödvändigt. Det är också bra att använda sig av dammfria slipmaskiner när man slipar tak. Det är dock ett tungt arbete, och kräver att man regelbundet bryter för små mikropauser.

När man har slipat färdigt så är det bra att grunda innan man sätter igång att måla med två lager färg. Det gör att färgen fastnar bättre. Det ger er också en chans att se hur det färdiga resultatet kommer att bli. Misstag kan korrigeras, om det finns några, och sedan kommer ni ha ett perfekt tak.