Kategorier
Målning

Linjemålning i trafiken

Linjemålning löser många problem i trafiken. På en landsväg delas vägbanan upp med en streckad linje. En heldragen linje talar om att omkörning är förbjuden.

Linjemålning i trafiken får inte alltid den uppskattning den förtjänar. Vi tar för givet att linjerna ska finnas och i bästa fall respekterar vi dem. Om inte, kan vi hamna i allvarliga olyckor med risk för liv och hälsa. I praktiken är linjemålning en mycket viktig del i uppbyggnaden av vår trafiksäkerhet. Vi får klara besked om var vägrenen börjar eller tar slut på en landsväg och risken för dikeskörning minskar.

Det är förmodligen först när vi kör på en grusväg nattetid som vi inser betydelsen av linjemålning. Att köra på en grusväg är som att famla i mörker även om vi kör på dagtid. Om vi plötsligt möter en annan bil kan osäkerheten uppstå. Hur ska vägbanan delas upp och var börjar diket?

Linjemålning och parkering

Vem har inte letat efter en parkeringsplats i en tätort? Det kan vara frustrerande att inte finna någon plats att ställa bilen. Och än värre blir det om vi riskerar att ställa bilen där parkering är förbjuden. Med linjemålning kommer parkeringsrutor att framgå tydligt och vi kan känna trygghet och slippa parkeringsböter. Linjemålning ger ordning och reda samtidigt som utrymmet för gatuparkering utnyttjas effektivt. Dessutom undviker vi onödiga krockar mellan bilar som står kors och tvärs. 

Som gatuchef i en kommun är Arne ansvarig för bland annat linjemålning på gator, torg och parkeringsplatser. Genom offentlig upphandling tar han in offert på linjemålning med jämna mellanrum. Det handlar inte bara om att utföra linjemålning på gator som fått ny asfalt. Linjemålning slits givetvis och måste förnyas. Markeringarna av övergångsställen ska inte successivt försvinna till följd av slitage efter flera rivstarter med vinterdäck, och färdriktningspilar ska hållas intakta för att underlätta filkörning.