Kategorier
VVS

Pålitlig installation av värmepumpar i Uppsala

I Uppsala väljer många att installera den enklaste typen av värmepumpar. Det är den så kallade luft-luftpumpen och den installeras av certifierade tekniker.

Solen värmer hela tiden upp vår planet. Värmen lagras i berggrunden, vattnet, jorden och luften. Med hjälp av en värmepump kan man ta tillvara på den lagrade värmen och leda in den i huset. Den enklaste typen av värmepump är luft-luft. Den består av en enhet på utsidan av byggnaden och en enhet med fläkt på insidan.

Pumpen behöver el för att driva värmeutvinningsprocess och elektronik men den genererar så mycket värme att den blir ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ. Att den tar tillvara på lagrad solenergi gör den dessutom till en miljövänlig, förnybar energikälla.

Vänd dig till en fackman som kan värmepumpar

Det finns olika typer av värmepumpar. En del av dem tar till vara på värmen i berget, andra i jorden. Men jord- och bergvärmepumpar kräver en mer omfattande installation som bland annat innebär att man måste gräva och borra. Dessa värmepumpar kan generera varmvatten och vattenburen värme.

För den som vill ha en enkel lösning till ett fritidshus blir därför en luft-luftpump ett bra alternativ. Pumpen kan under de varma månaderna användas för att göra inomhusluften sval. När du vänder dig till ett företag som installerar värmepumpar i Uppsala kan du få hjälp att välja den pump som passar dina förutsättningar. Även om det är relativt enkelt att installera en luft-luftvärmepump så kräver den, och alla andra värmepumpar, en certifierad installatör.