Kategorier
Geoteknik

Geoteknisk undersökning innebär analys

Vid en geoteknisk undersökning kontrollerar man den kemiska sammansättningen av berggrunden och markförhållandena, och man tar biologiska prover för analys. 

Det är mycket som kan påverka markens hållfasthet och bäregenskaper. Den som planerar ett bygge måste därför alltid anlita specialister för att göra en geoteknisk undersökning på tomten. Stora projekt, som broar, järnvägar och annan infrastruktur ställer stora krav på funktionerna i många år framöver, och inget får lämnas åt slumpen. 

Det kan vara skillnad mellan succé och fiasko att man verkligen kontrollerar hela det planerade byggområdet noggrant. Ger marken vika någonstans kan det få katastrofala följder med ras och olyckor. Det är skickliga ingenjörer och geotekniker som gör alla nödvändiga kemiska analyser, men man tar också hänsyn till biologin på området. 

Geoteknisk undersökning anger lämplighet 

Många gånger beaktar man djurliv och hur ett planerat bygge påverkar den biologiska mångfalden. Det kan finnas fåglar eller andra djur som har sina revir i närheten, och därför måste man också ta hänsyn till den omgivande miljön när man uppför en byggnation. Kanske får man välja en helt annan plats för sitt projekt, om det kan bli stora störningar framöver. En geoteknisk undersökning ligger till grund för beslutet. 

Förmultning och andra processer i jorden kan också påverka bärkraft. Man vill undvika framtida sättningar när man ska bygga, och ordentliga geotekniska undersökningar ska ge klara besked på om platsen ens är lämplig för ett nybygge. Man vill försäkra sig mot ekonomiska förluster och risker, samtidigt som man vill vara aktsam och ansvarsfull mot miljön.