Kategorier
Tak

Taksäkerhet har att göra med arbete på tak i Stockholm

Det finns en hel del regler när det gäller taksäkerhet. Det handlar inte bara om taken i Stockholm utan för hela Sverige, då alla ska kunna jobba säkert.

Boverket har regler fastställda, vilka har till uppgift att se till att man kan förebygga olyckor. Ofta är det så att olyckor sker på grund av att man slarvat med säkerheten. Speciellt gäller det i de fall när man är på tak och jobbar. Man ska kunna förflytta sig på taket samtidigt som man ska kunna utföra sitt arbete.

En del av arbetet som sker på ett tak kan ha att göra med att man måste laga delar av taket som kommit till skada. Vid ett annat tillfälle kan det handla om att lägga om takplattorna eller täta taket. Det kan vara så att takpappen blivit gammal och inte längre fungerar som den ska.

Regler för taksäkerhet i Stockholm

Det finns regler som fastställer hur en anordning som ger skydd vid takarbete ska vara monterad. Det är viktigt att den är fäst på ett sådant sätt att den håller emot i en olyckssituation. Vidare bör det inte föreligga någon risk för att ställningen lossnar eller rostar i första taget.

Alla dessa anordningar som syftar till att taksäkerheten i Stockholm ligger på en hög nivå bör dessutom underhållas så att de håller över lång tid. Det vore ju inte speciellt bra om det skulle visa sig att anordningen rostat sönder den dagen man ska upp på taket och laga något.

Ta reda på mer genom att besöka: taksäkerhetstockholm.nu