Kategorier
Allmänt

Förebyggande brandskydd med brandskyddsmålning

Det finns olika sätt att skydda sig mot brand på. Det är väldigt viktigt att vi ser till att vara förberedda på att en brand kan hända. Hur har du sett till att skydda dig mot brand i ditt hus?

Att det kan börja brinna vet de flesta av oss om. Men väldigt många ser åt andra hållet, tänker på något annat, än att det potentiellt skulle kunna börja brinna. Det är viktigt att vi ser till att vara förberedda och att vi arbetar förebyggande mot brand. Både när det gäller vår arbetsplats såväl som vårt hem. Det finns många olika sätt att vara förberedd på att det kan börja brinna. Det är vanligt att många ser till att ha brandfiltar och brandsläckare hemma. Dessa finns även tillgängliga i offentliga utrymmen såsom affärer, sporthallar och sjukhus, till exempel.

Brandskyddsmåla och förläng tiden för utrymning av lokaler

Hur man brandskyddar sig hemma är upp till var och en. Men ett sätt att göra det på är genom att brandskyddsmåla sina väggar. Denna metod är väldigt vanlig i större byggnader såsom simhallar, kontorsbyggnader eller köpcentrum. Genom att använda sig av en speciell sorts färg förlänger man tiden för utrymning av lokalen samt släckningsarbetet för brandkåren. Färgen man använder vid brandskyddsmålning sväller när det börjar brinna. Det bildar en form av värmeisolerande skikt. Detta gör så att det tar längre tid för elden att sprida sig till närliggande rum och dylikt. Se till att anlita en expert när ni ska brandskyddsmåla.