Kategorier
Bygg

Formande av marken

Marken behöver vara stadig och stabil innan man bygger på den. Man kan tänka sig katastrofen med att göra en väg på en mark som inte är stark nog. Det hade verkligen kunnat sluta i katastrof.

Det är många saker man inte vet här i världen. Det sägs att varenda dag kan man lära sig något nytt. Har du lärt dig något nytt idag? Som till exempel hur mycket förarbete marken ni står på kan kräva? Eller kanske inte står på, men har hus på, affärer, tåg, broar, allt som utsätter marken för tyngd och tryck. Utan förberedning av marken kan det sluta i total katastrof. Marken behöver vara stark och stabil för att klara av att ha ett hus på sig. Alla marker är dessutom olika och man kan behöva göra olika för att få de bra. Hela tiden pågår olika markarbeten i Stockholm, det är en stad full av rörelse. Nya projekt som påbörjas och förbereds.

Inför olika saker

Ett markarbete kan som ovan skrivits, behövas på olika ställen. Många kan känna en skräckblandad förtjusning när man kör över broar. Framförallt de som är höga och över vatten. Det är en spänning samtidigt som rädslan kan ligga och lura. Ni kan tänka er vilket jobb det krävs innan man bygger en bro. Det går inte att ha en halvdålig mark där inte, den måste vara stark och förberedd för att klara av att hålla bron uppe. Detta är en del av de jobb markarbetare får äran att göra.