Kategorier
Mäklare

Kunniga och erfarna mäklare i Norrköping

Ambitiösa mäklare i Norrköping gör det lätt att köpa och sälja bostäder. Nöjda kunder är en förutsättning för ett gott resultat och en garanti för trygghet.

En mäklare har en skyldighet att se till både köparen och säljarens bästa intressen. Uppdraget ska utföras med god fastighetsmäklarsed. Mäklare är skyldiga till objektsbeskrivning, det vill säga att ge kunden en beskrivning av bostaden. De har även upplysningsplikt, vilket innebär att ge skriftlig information om köparens undersökningsplikt, samt informera om vad undersökningsplikt är och innebär. De erbjuder även en skriftlig beräkning av boendekostnaden.

För att lyckas med en bostadsaffär i Norrköping är det bra att känna till vilka konkurrenterna är och att nå ut till ett stort antal intressenter. Många gånger ger det resultat i form av att bud inkommer redan innan försäljningen har blivit offentlig.

En mäklare med garantier

För att en mäklare ska kunna hjälpa potentiella säljare eller köpare krävs ett gott samarbete. Dessutom är det lättare om mäklaren har lång erfarenhet och mycket god lokalkännedom. Framgången hos denna mäklare beror i det stora hela på att de har garantier som finns för kundens trygghet, såsom en nöjd kund-garanti där mäklaren lovar att utföra en lista på 32 punkter. Avtalet kan sägas upp av kunden om mäklarfirman inte förhåller sig till dessa punkter.

Några av de viktigaste punkterna är förberedelser, marknadsföring, försäljning och administration. Förberedelser innefattar fakta om bostaden, fotografering, planritning och besiktning, medan marknadsföring kan vara upprättande av plan, marknadsföring på nätet, uppsättning av till salu-skylt eller skapandet av ett säljande bostadsprospekt. Vid försäljning matchas bostaden mot nationellt spekulantregister, och mäklaren genomför visningar och budgivning. Mäklaren sköter även utbetalning av handpenning, tillträde och reavinstberäkning.