Kategorier
Elektriker

Säkra installationer med elektriker i Stockholm

Allt som har med elektricitet att göra ska installeras av utbildade och certifierade fackmän. Anlita en elektriker i Stockholm för säkra och trygga arbeten. 

Att som amatör eller hemmafixare arbeta med elektriska installationer är inte bara lättsinnigt. Det är dessutom olagligt och kan i värsta fall leda till att människor och materiella värden blir förspillda. Följden kan också leda till ekonomisk skada eftersom ett försäkringsbolag inte gärna lämnar någon skadeersättning.

“Allting går med elektricitet”, sjöng Tage Danielsson i en välkänd kuplett för flera år sedan. Idag går allt mer med elektricitet skulle man kunna säga utan överdrift. Bilar ska drivas med el och laddstolpar för fordon dyker upp på många platser. Vi börjar också generera el på nya sätt och inte minst på privatpersoners hustak. 

Elektriker i Stockholm – en efterfrågad hantverkare 

Med den utveckling som sker inom elområdet är det inte konstigt att en elektriker i Stockholm har en gyllene tid framför sig. Mycket i vår tillvaro styrs av intelligent och smart utrustning och våra elektriker jobbar både med stark- och svagström. Idag gör en elektriker exempelvis installationer för att spara på vår förbrukning av energi. 

Energi är idag en bristvara och för vår egen och för klimatets skull ska vi inte slösa bort elektriciteten i onödan. En elektriker kan installera elmätare för att få bättre kontroll av förbrukningen. Elradiatorer och lysrörsarmaturer kan behöva bytas ut eller styras på ett smartare sätt. Typiska uppdrag för en skicklig och erfaren hantverkare!

Elektriker i Stockholm gör översyn av äldre hus

Elsa och Peter har köpt ett äldre hus som behöver renoveras. Köket ska byggas om och befintlig kyl och frys samt diskmaskin ska byta. Nya väggkontakter ska sättas in. Eftersom det unga paret betraktar sig som miljövänliga vill de installera solceller på hustaket. De har planer på att köpa en elbil och den behöver laddas med el som de själva vill generera på hustaket.

Peter kan inte mycket om el och är osäker på om de tidigare ägarna gjort egna installationer av el. För att bli säker beslutar han sig för att kontakta en elektriker i Stockholm som ska göra en översyn av husets olika installationer och ledningar. Det finns några tveksamheter. Den elektriker de anlitar installerar jordfelsbrytare och petsäkra vägguttag för el samt byter några trasiga elledningar.