Kategorier
Snickare

Trägrindar effektiviserar livet 

Genom att avgränsa ytor av skilda slag är trägrindar viktiga för effektiv produktion och tidshantering. De ger struktur och fyller många viktiga funktioner. 

Det är effektivt att ha trägrindar, och givetvis hör ett passande staket till. Det är också lönsamt att ha en gedigen trägrind av hög kvalitet, för den är nästan underhållsfri och dessutom är den mycket hållbar. Trägrindar hjälper till att indela ytorna för olika funktioner. Det kan vara beteshagar, grillplatser, lekplatser eller enskilda egendomar som förses med trägrindar. 

Det är praktiskt med en trägrind i hästhagen, där de värdefulla djuren hålls på plats i en särskild fålla men ändå kan ströva runt i relativ frihet. Fåren har sin hage, och där är staket och trägrind både skydd och avgränsning. Trägrindar hör till den rustika stilen på landet, både i Sverige och utomlands. 

Trägrindar i villakvarter 

En trägrind hindrar småbarnen från att springa ut på gatan när de leker utomhus. Grindar har stängningsanordningar som är lätta för en vuxen att hantera, men barn och djur hålls effektivt innanför staketet. Det är vanligt med trägrindar i bebyggelse för att det ser charmigt ut och tydligt markerar tomtgränsen. 

En stängd grind markerar ofta att området är privat. Det håller också djur på avstånd, så att det inte är så enkelt för älgar och rävar att bara gå in på tomten. Trägrindar är ett hemtrevligt inslag i stadsbilden men också en effektiv symbol för talesättet att mitt hem är min borg. 

Tidsbesparande trägrindar i arbetet 

Ska man exempelvis hämta en viss häst, är det perfekt att slippa jaga runt hela bondgården för att hitta den. Likaså har man förråd av olika saker på tomten, och en trägrind kan markera gränsen för olika reservdelar eller produkter. Därför kan man använda trägrindar till att skapa struktur inom olika ytor och det gör arbetet mer effektivt. 

Trägrindar på lekplatser har en skyddande funktion, så att barnen inte blir påkörda av misstag eller att de går därifrån och går vilse. Även om ytan är relativt stor är den ändå begränsad och fullt möjlig att överblicka. Därför finns det många användningsområden för trägrindar, för de kan vara utformade på olika sätt och väcka olika känslor. Jämför saloondörrarna i en westernfilm med trägrindarna i ett naturreservat. De är rustika men de har också en tidlös charm i vår kultur.