Kategorier
Bygg

Ta hjälp med konstruktionsritningar

Konstruktionsritningar måste skickas med vid en bygglovsprocess så att ett beslut kan fattas. Men det är även dokument som är till hjälp för alla hantverkare.

När en byggnad ska uppföras, eller när en ombyggnation ska ske, så är det oftast arkitekten som får allt strålkastarljus. Man talar ibland om kända namn som har ritat byggnader och ofta kan det även nämnas vilken byggfirma det är som har slutfört uppdraget. Däremot är det inte så vanligt att den som har skapat konstruktionsritningarna får en stund i strålkastarljuset. 

Ändå är det ett krav att det finns konstruktionsritningar för att en byggnad ska uppföras. Eller för att ombyggnationer, eller tillbyggnader, ska godkännas. Utan konstruktionsritningar kommer inte ett bygglov godkännas. Och det kommer inte heller att finnas någonting att gå på för alla de hantverkare som ska bygga huset. 

Konstruktör som skapar konstruktionsritningar

Den som skapar konstruktionsritningar kallas för en konstruktör. Det är en yrkesgrupp som fått sin behörighet genom en ganska lång utbildning. För det är inte särskilt lätt att göra konstruktionsritningar. Det krävs att du vet exakt vad dagens regelverk säger angående bland annat bärighet och brandskydd. 

Kanske kan man då tro att ett hus är ett hus är ett hus. Det vill säga att ett hus som är exakt likadant som ett annat också kan ha samma konstruktionsritningar. Men så är det inte för beroende på var man finns i landet så kan det exempelvis behövas olika taklutning och bärighet för sådant som snömängder och hur starkt det blåser i området.

Konstruktionsritningar av olika slag

När det kommer till konstruktionsritningar så är det inte något som endast kommer i ett enda format. Vid skapandet av konstruktionsritningar brukar man inte enbart visa placering och dimensioner på den bärande konstruktionen. Man brukar även ta med i ritningar vilket övrigt material som kommer att finnas i byggnationen som exempelvis fasadmaterialet och isoleringen. 
För att få det så exakt som möjligt brukar man göra ritningar som visar hur väggar, tak och golv ser ut ifall man hade gjort en genomskärning av dessa. På det viset är det enkelt att kunna se hur de olika lagren av material ska placeras och om det är luftspalter eller ej. Det är något som kommer att underlätta stort vid ett beslut men också för dem som ska bygga huset.